ŚWIADCZYMY USŁUGI OPARTE NA WIEDZY
ROZWIĄZANIA DLA PRZEMYSŁU
ROZWIĄZANIA DLA SEKTORA USŁUG
ROZWIĄZANIA DLA SEKTORA PUBLICZNEGO
NOWOCZESNE TECHNOLOGIE
NOWOCZESNE MEDIA
KOMPETENCJE LUDZKIE
USŁUGI OPARTE NA WIEDZY

Świadczymy usługi oparte na wiedzy, które służą rozwojowi przedsiębiorstw, skutecznych działań sektora publicznego oraz wzrostowi kompetencji ludzkich. Są nimi:

 • badania i analizy
 • doradztwo strategiczne, operacyjne, projektowe, techniczne
 • wspieranie rozwoju technologii i rozwiązań innowacyjnych
 • nowoczesna produkcja medialna
 • szkolenia i edukacja
BRANŻE

Specjalizujemy się w dziedzinach:

 • innowacyjności, nowych technologii, przedsiębiorczości
 • energetyki, transportu, infrastruktury i środowiska
 • informatyzacji i cyfryzacji
 • rozwoju regionalnego
 • rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego
 • zarządzania strategicznego i operacyjnego, wzmacniania zdolności instytucjonalnych
 • mediów i komunikacji

STANDARDY

Nasze usługi realizujemy:

 • wykorzystując nowoczesne metody analityczne i badawcze, dostosowane do indywidualnych potrzeb naszych Klientów
 • opierając decyzje na dowodach empirycznych (evidence-based approach).
 • stosując uznane standardy zarządzania projektami
 • zapewniając zarządzanie jakością na najwyższym poziomie
 • wykorzystując najlepsze doświadczenia międzynarodowe
 • szanując normy pracy i zrównoważonego wykorzystania zasobów środowiska

DOŚWIADCZENIE

Firmę tworzy zespół ekspertów z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w sektorach przemysłu, usług, administracji publicznej, mediów.

Od 2010 r. skutecznie wspieramy naszych Klientów w ich wielopłaszczyznowych działaniach.

Z naszych usług skorzystali m.in.:

 • Komisja Europejska
 • ministerstwa, agencje i urzędy centralne
 • samorządy województw
 • miasta
 • przedsiębiorstwa
 • uczelnie wyższe
 • organizacje pozarządowe

NASI KLIENCI

NASI KLIENCI
NASI KLIENCI
NASI KLIENCI
NASI KLIENCI
NASI KLIENCI
NASI KLIENCI